Sinds 2015 staat de ontwikkeling van Ideedropper in de ijskast. Wij hebben ervoor gekozen om ons op andere projecten te focussen. Lees meer over onze keuze in dit blog.

Wij hebben ervoor gekozen om ideedropper nog wel draaiende te houden. Daarmee kan de huidige versie blijvend in projecten ingezet worden.

ideedropper

Vijf manieren om ideedropper in te zetten

Ideedropper kan als tool op verschillende manier worden ingezet. Een aantal voorbeelden op een rij.

Ideeënbus gebruiken als broedplaats voor nieuwe ideeën

Creëer de ruimte binnen je team om ideeën, groot en klein, te bespreken en te laten ontstaan. Zet de kracht van het team in om kansen en problemen op te pakken.
Deel de vraagstukken die je in je werk tegenkomt met collega’s, vraag om ideeën of peil het draagvlak voor je oplossing.

Inspiratie uit een brainstorm vasthouden en uitwerken

Hoe vaak verdwijnen de resultaten van een brainstorm niet in een goed bedoelde samenvatting in de mail? En hoe vaak komt een goed idee niet, geïnspireerd door de brainstorm, op een later moment naar boven?
Gebruik ideedropper om de inspiratie uit ‘geeltjes-sessies’ vast te houden en verder uit te werken. Zo hou je het momentum vast en zorg je dat deze inspiratie leidt tot besluiten en actie.

Meningen peilen voor aanvang van een overleg

Volle agenda’s tijdens de standaard overleggen? Te weinig tijd om discussies goed te voeren en tot weloverwogen besluiten te komen?
Gebruik de tijd tussen overleggen om ideeën, meningen en standpunten rond vraagstukken te verzamelen zodat je tijdens het overleg tot een gedragen besluit komt.

Kick-off van een project voorbereiden

Tijdens het begin van een project wil je alle kennis en ideeën verzamelen om zo goed mogelijk uit de startblokken te komen.
Creëer met ideedropper een overzichtelijk beeld van alle mogelijkheden; de basis voor keuzes en het bepalen van de strategie.

Ondersteunen van LEAN-werkmethodes

Wat kan er beter en hoe kan het beter? De centrale vragen binnen LEAN trajecten. In ideedropper kunnen uitdagingen en oplossingen al online verzameld en gedeeld worden. Dit maakt de bijeenkomsten efficiënter, leuker en zinvoller. Bovendien blijft alles gemakkelijk en overzichtelijk online terug te zoeken.