Sinds 2015 staat de ontwikkeling van Ideedropper in de ijskast. Wij hebben ervoor gekozen om ons op andere projecten te focussen. Lees meer over onze keuze in dit blog.

Wij hebben ervoor gekozen om ideedropper nog wel draaiende te houden. Daarmee kan de huidige versie blijvend in projecten ingezet worden.

ideedropper

Nieuwe feature: Ideeën uitstellen en archiveren

De beslisser heeft binnen elke ideedropper een belangrijke rol: Het nemen van beslissingen geeft richting en vaart aan het ideeproces. We hebben de interactie rond het nemen van beslissingen verbetert en hebben daarbij twee nieuwe vormen van beslissingen toegevoegd.

Uitstellen

Screen-Shot-2013-06-16-at-11.28.55

Soms komen er ideeën langs die interessant kunnen zijn, maar op dit moment nog niet relevant zijn om verder te bespreken. Beslissers kunnen in dat geval vanaf nu een idee uitstellen: Ze geven een motivatie op waarom het idee uitgesteld wordt en koppelen hier een datum aan. Het idee wordt daarmee tijdelijk gearchiveerd en op de gekozen datum automatisch weer actief gemaakt.

Archiveren

Toen we begonnen met het ontwikkelen van ideedropper hadden we de overtuiging dat elk idee altijd afgesloten moest worden met een beslissing: Accepteren of afwijzen. We gingen er toen vanuit dat uit elk idee een actie zou kunnen komen.

Nu we hebben gezien hoe ideedropper in de praktijk wordt gebruikt kunnen we concluderen dat dat te simpel was. Soms vereisen geplaatste ideeën geen directe actie, maar dienen ze ter inspiratie of als discussiestarter. Het is voor een beslisser dan onnatuurlijk om zo’n idee af te wijzen of te accepteren. Op den duur blijven dat soort ideeën vaak hangen waardoor het overzicht van urgente vraagstukken minder wordt.

Vanaf nu bieden we een derde optie: Archiveren. Het idee kan dan zonder oordeel afgesloten worden en wordt dan verplaatst naar het archief van het thema waarin het idee geplaatst is. Zo kunnen alleen de actuele en urgente ideeën overblijven.

Vanaf nu beschikbaar in ideedropper

De bovenstaande veranderingen zijn per direct beschikbaar voor alle bestaande en nieuwe gebruikers van ideedropper.