Sinds 2015 staat de ontwikkeling van Ideedropper in de ijskast. Wij hebben ervoor gekozen om ons op andere projecten te focussen. Lees meer over onze keuze in dit blog.

Wij hebben ervoor gekozen om ideedropper nog wel draaiende te houden. Daarmee kan de huidige versie blijvend in projecten ingezet worden.

ideedropper

Samen innoveren

Innovatie is een sociaal proces waar inspiratie, een idee of een vraag van één iemand kan leiden tot de gezamenlijke vernieuwing van morgen. Innovatie gebeurt zelden achter het bureau van de individuele medewerker. Het ontstaat wanneer ideeën bij elkaar worden gebracht en aangescherpt.

Ideedropper biedt geen allesomvattende projectmanagement software, het helpt de bestaande structuren beter en gerichter te benutten. Het biedt geen extra communicatiekanaal, maar betrekt mensen bij dat hele belangrijke deel van de organisatie, de idee- en besluitvorming.

Innovatie begint met het verbinden van mensen. Het begint bij de ruimte om te delen, vragen te stellen, aan te vullen en elkaar te inspireren. Innovatie krijgt vorm als je samen afweegt en scherpstelt, draagvlak creëert en beslissingen inzichtelijk maakt.

Door duidelijke keuzes in concept en ontwerp is ideedropper de uitnodigende en laagdrempelige applicatie die er voor zorgt dat ideeën tot betere innovaties leiden.

Bekijk ideedropper