Sinds 2015 staat de ontwikkeling van Ideedropper in de ijskast. Wij hebben ervoor gekozen om ons op andere projecten te focussen. Lees meer over onze keuze in dit blog.

Wij hebben ervoor gekozen om ideedropper nog wel draaiende te houden. Daarmee kan de huidige versie blijvend in projecten ingezet worden.

ideedropper

Rollen in de ideedropper

Ideedropper zorgt dat bestaande ideeën binnen een team of organisatie zichtbaar worden en biedt ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën.

Ideedropper is er op gericht dat ieder geplaatst idee leidt tot actie. Om dit te bereiken bestaan er verschillende rollen die toegewezen kunnen worden aan deelnemers.

Gebruiker
De standaardgebruiker ziet de thema’s waarin hij is uitgenodigd en kan daar ideeën plaatsen, reageren op anderen en ideeën en reacties waarderen.

Beslisser
De deelnemer met de beslissersrol maakt, zichtbaar voor iedereen, gemotiveerde keuzes; accepteren, afwijzen of archiveren.

Moderator
Als moderator heb je de mogelijkheid om posts te verplaatsen en te wijzigen. Handig in een dropper waar veel gebeurt.

Beheerder
Met de beheerdersrol kun je de ideedropper inrichten zoals wenselijk is. Je kunt thema’s aanmaken die relevant zijn. Het is de beheerder die gebruikers uitnodigt, ze aan thema’s koppelt en de rollen toekent.