Sinds 2015 staat de ontwikkeling van Ideedropper in de ijskast. Wij hebben ervoor gekozen om ons op andere projecten te focussen. Lees meer over onze keuze in dit blog.

Wij hebben ervoor gekozen om ideedropper nog wel draaiende te houden. Daarmee kan de huidige versie blijvend in projecten ingezet worden.

ideedropper

Succesfactoren bij de inzet van ideedropper

Een innovatieve cultuur bereik je niet alleen met een instrument. Door oog te hebben voor de juiste aspecten vergroot je de kans op succes.

Maak een plan
Denk voor de start van ideedropper na over doelstellingen en verwachtingen en communiceer deze.

Herken sleutelfuncties
Enthousiasme is aanstekelijk en maakt mensen nieuwsgierig. Benoem daarom ambassadeurs van ideedropper binnen je organisatie. Zij helpen en inspireren de mensen om zich heen, en zorgen dat beslissingen genomen worden.

Opstarten
Bij het beginnen met een nieuw instrument valt er veel te winnen met een goede start. Het eerste gebruik kan een beetje onwennig zijn. Heb oog hiervoor; maak meedoen makkelijk en waardeer inbreng. Help deelnemers om de applicatie te ontdekken door vragen of ideeën te plaatsen. Verwijs in je communicatie (nieuwsbrief tot vergadering) naar ideedropper.

Rennen en stilstaan
Gebruik is niet constant maar met ups en downs. Soms loopt het gebruik tijdelijk terug en het andere moment is er volop activiteit, bijvoorbeeld rondom overleggen of aangewakkerd door een idee of vraag van iemand. Start eens een ideecampagne rond een nieuw thema.

Stimuleren
Leg de verbinding met dagelijkse zaken. Maak vergaderingen efficiënter door vooraf vraagstukken en ideeën online te delen. Zet online discussies offline voort en vice versa. Maak het logisch om mee te doen.

Succesverhalen
Breng je successen onder de aandacht! Succes is aanstekelijk.

Hulp nodig?

Gebruik onze kennis en ervaring met het ideeproces in organisaties. We bieden verschillende pakketten aan voor begeleiding bij de introductie van ideedropper.
Bekijk de mogelijkheden